På en pressekonferanse i Miljøverndepartementet lørdag, få timer etter at FNs klimapanel la fram sin fjerde og siste rapport i Valencia i Spania, sa Solheim at vi har sju-åtte år på oss til å stoppe utslippsøkningen i verden.

– Dette er fullt mulig, både teknologisk og økonomisk. Det som trengs er politisk vilje, sier Solheim.

Men helt avgjørende er det at USA blir med på dugnaden. Hvis ikke, vil det etter Solheims mening være svært vanskelig, om ikke umulig, å få full oppslutning fra utviklingsland som for eksempel India.

Verdens klimabibel

FNs klimapanel kom frem til teksten i sin endelige rapport – den såkalte Synteserapporten – like før midnatt fredag kveld. Det skjedde etter seks dager med til tider anstrengte diskusjoner i klimapanelet IPCC, organisasjonen som tidligere i høst ble utropt som vinner av Nobels fredspris 2007, sammen med tidligere visepresident i USA, demokraten Al Gore.

Erik Solheim hadde ingen problemer med å utrope klimarapporten som Verdens klimabibel.

– Den er ikke ufeilbarlig, men det er den som vil ligge til grunn for all klimadebatt i mange år fremover, sa statsråden på pressekonferansen.

Han betrakter 2007 som året som representerer et vendepunkt i klimadebatten:

– Spørsmålet er ikke lenger om vi har et problem. Det er et tilbakelagt stadium. Nå er det bred enighet om at spørsmålet er: «Hva gjør vi?»

Tror på forlik

Erik Solberg vil ikke polemisere med opposisjonen på Stortinget i klimaspørsmålet og når det gjelder Norges posisjoner ved oppfølging av rapportene fra FNs klimapanel. Til det er nødvendige tiltak mot klimaendringer for alvorlig.

Han har realistisk tro på at det må være mulig å komme fram til et «klimaforlik» med opposisjonen i forbindelse med fremtidige klimaforhandlinger.

Globalt er han ikke i tvil om hva som kreves av en ny klimaavtale, som skal erstatte Kyoto-avtalen fra 1997:

– Vi må få på plass en ny global klimaavtale med langt sterkere forpliktelser om utslippsreduksjoner. Forpliktelsene må omfatte alle industriland, inkludert USA, og utviklingsland med store og voksende utslipp, sier Solheim.

Norge vil legge FNs klimarapport til grunn for klimaforhandlingene på Bali 3. til 14. desember.

– Vårt mål er å få global enighet om en avtale som sikrer at vi unngår global oppvarming på over to grader, sier miljøvernministeren.

Bergens Tidende