Regjeringen vil kutte 5.000 arbeidsplasser og spare 2 milliarder kroner årlig i perioden 2002 — 2005. Totalt forslår regjeringen å bruke 112 milliarder til Forsvaret i disse årene.Regjeringen vil ha ett nasjonalt hovedkvarter på Jåttå utenfor Stavanger, i tillegg til to landsdelskommandoer, i Bodø for Nord-Norge og i Trondheim for Sør-Norge. Forsvarets overkommando skal legges ned og den strategiske ledelsen samles i Forsvarsdepartementet.Lederen i forsvarskomiteen, Hans J. Røsjorde (Frp), sier arbeidet med å skaffe flertall for viktige deler av forslaget ikke blir lett fordi de økonomiske rammene danner grunnlaget for hva som skal gjøres, i stedet for at behov bestemmer rammene. Både Frp, Høyre og de tre sentrumspartiene har mange kritiske synspunkter på regjeringens forslag, dels på sammenfallende punkter. Det gjelder blant annet synet på nedbyggingen av verneplikten og nedtoningen av de forsvars- og beredskapsoppgavene Forsvaret har.I sum er kritikken så hard at enkelte ikke utelukker at disse partiene kan komme til å danne flertall sammen for så å overlate til regjeringen å sette ut i livet en forsvarspolitikk regjeringspartiet ikke har vært med på å vedta. NTB