De ansatte i fengslene legger ned arbeidet i to timer tirsdag 6. desember i protest mot pengemangelen.

— Konstant fulle

Ifølge forbundsleder Geir Bjørkli Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er fengslene konstant fulle. I tillegg er bemanningen redusert på grunn av pengemangel, vaktposter står tomme eller vaktene dekkes av folk som ikke er fagutdannede.

— For eksempel skjer det at landets største fengsel, Oslo fengsel, i helgene bemannes med opptil 50 prosent vikarer. Samtidig øker volden og truslene mot de ansatte, sier Bjørkli.

Ifølge NFF er også ledelsen ved fengslene oppgitt over budsjettet for 2012, som ser ut til å bli dårligere enn i 2011, mens soningskøene igjen vokser.

«Som på 60-tallet»

— Vi klarer ikke å følge opp hver enkelt, og de innsatte ønsker også faktisk flere ansatte rundt seg. Nå må de som bevilger penger avgjøre om vi skal tilbake til cellefengsler, slik vi hadde på 1960-tallet, sier han.

Fagforbundet arrangerer allmøte i Oslo om saken fredag denne uken for ansatte i kriminalomsorgen. Bjørkli understreker at sikkerheten skal ivaretas under streiken.

— Trolig blir de innsatte låst inn de to timene streiken pågår, sier han.