Det ble vedtatt i dag.

— Den direkte bakgrunnen er det som skjer i Grenlandsområdet, hvor Hydro-ledelsen har faset ut over 1000 arbeidsplasser. Også her i Høyanger har vi sett nedleggelser og salg av Hydro-virksomheter, sier Leif Larsen til bt.no.

Larsen er hovedtillitsvalgt ved Hydro Aluminium i Høyanger.

Den politiske streiken er rettet mot norske myndigheter.

— Hydro-ledelsen vil ikke ha innblanding av staten, vi mener staten som eier bør legge føringer for Hydro. Stort sett er ledelsen bare interessert i kortsiktig avkastning, sier Larsen.