Trygdeetaten ble rustet opp i årets budsjett for at flere skal prøve attføring før de eventuelt får uføretrygd. Etaten oversender en strøm av saker til Aetat uten at Aetat er rustet til å ta imot disse sakene, melder Norsk Tjenestemannslag avdeling Aetat.

-Køen av folk som ikke kommer ut i aktive tiltak blir større, mens Aetat sultefôres, sier leder Synnøve Kitdal i Aetats avdeling i Norsk Tjenestemannslag til NTB.

Ifølge Kitdal fører det til at regjeringen sløser med pengene de har bevilget til trygdeetaten.

Tjenestemannslaget melder at Aetat har vært gjennom en nedbemanning på totalt 25 prosent siden 1995, mens antallet ledige bare er 10 prosent lavere. Antallet som er på attføring har økt. Sykefraværet i Aetat er oppe i 10 prosent i gjennomsnitt, og det er stor frustrasjon over det nye datasystemet.

De ansatte er frustrerte over at det er brukerne som må betale prisen.

De reagerer også på at problemene skal løses ved å hente inn en ny sjef for Aetat. De mener at problemet er for få folk, og ikke for liten motivasjon.

(NTB)