Det er en landsomfattende streik som vil lamme så å si alle arbeidskontorene mellom klokken 12 og 14 i dag.

— En sterk frustrasjon har i lengre tid bygget seg opp blant de ansatte i Aetat, for mulighetene til å hjelpe de arbeidssøkende er blitt merkbart dårligere med årene, hevder Petter Honne som er fylkesleder for de organiserte Aetat-funksjonærene i Hordaland.

Sterk nedbemanning

Han påpeker i samtale med Bergens Tidende at Aetat har opplevd en nedbemanning på 25 prosent siden 1995. Samtidig har Trygdeetaten fått i oppgave av regjeringen å overføre flere uføretrygdede på attføring.

Dermed er presset på Aetat økt betydelig. Men på årets budsjett ble bevilgningene til Aetat beskåret.

— Vi er ikke lenger i stand til å utføre basistjenestene, og vi kan dokumentere at sykefraværet blant våre ansatte er dobbelt så høyt som i sammenliknbare etater. Resultatet er at vi produserer tusenvis av sosialklienter istedenfor å hjelpe dem tilbake i arbeid, sier Honne.

«Svikter de ledige»

I en pressemelding fra Norsk Tjenestemannslag, som organiserer de Aetat-ansatte, heter det at «regjeringen svikter de ledige, de gir falske forhåpninger til uføre som vil tilbake i jobb, de svikter sin rolle som arbeidsgiver og de fører partene som underskrev intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv bak lyset.»