En rekke prosjekter skal settes i gang alt i år for å bedre leveforholdene i det sterkt trafikkerte dalføret nord for Oslo sentrum.

Vidløftige planer har i årenes løp kommet og gått, men denne gang er det alvor. Dette hevdet i det minste en tallrik forsamling av statsråder, statssekretærer og kommunetopper som torsdag undertegnet intensjonsavtalen.

Det ambisiøse prosjektet er delt inn i fire separate programområder, som hver engasjerer ulike departementer og kommunale etater. I 2007 skal det satses 446 millioner kroner i Groruddalen. Av disse er minst 120 millioner å regne som friske, 70 fra staten og drøyt 50 fra Oslo kommune.

Et årlig politisk møte mellom stat og kommune skal sørge for at fart og framdrift holdes oppe. Et samarbeidsutvalg driver prosjektet fra dag til dag.

Politisk verksted

– Groruddalen skal bli et verksted for å prøve ut miljøvennlig transport og annen byutvikling. Vi har trukket opp klare målsettinger, og sjelden har så mange parter trukket i én og samme retning, sa miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV).

Hun mener at nok et løfte i Soria Moria-erklæringen følges opp og tror at «noen snorer kan klippes» allerede denne våren.

I motsatt ende av det politiske spekteret satt Frps byråd for miljø og samferdsel Peter N. Myhre og partikollega Sylvi Listhaug, ansvarlig for velferd og sosiale tjenester. Begge har en resultatorientert tilnærming og synes ikke at politisk farge skal hindre Groruddalens 123.000 innbyggere i å få et bedre liv.

– En gledens dag, sa Myhre.

Hovedutfordringen er å få gjort noe med all trafikken, derfor går også mer enn halvparten av potten for neste år til programområde 1, mer miljøvennlig transport. Blant tiltakene er en ny containerterminal på Alnabru for å få mer gods over på bane.

For mye av alt

Tre av landets mest belastede riksveier går gjennom dalen og deler den på langs. Et mylder av busslinjer, to forskjellige T-banelinjer og jernbane sørger for at folk kommer til og fra jobb og bolig. Det er store dimensjoner over Groruddalen, som alene omfatter fire bydeler.

Fem byrådsavdelinger og åtte departementer er i større og mindre grad involvert i satsingen.

– Oslo kommune har jobbet med et helhetlig grep for Groruddalen i mange år. Vi er veldig glad for at vi har fått til et utvidet samarbeid med staten, slik at vi sammen kan gjøre Groruddalen til et enda bedre sted, sa byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen (H).

Intensjon

I det som er kalt «Norges viktigste dal» er det plukket ut rundt 50 konkrete tiltak som skal gjennomføres i 2007. Vedtakene er fattet, og pengene er bevilget. Det er bare å sette i gang.

Samarbeidspartnerne sier det er avgjørende for prosjektet at folk i området ser at noe blir gjort. Planer har de hørt om bestandig. Handling har det vært mindre av.

På transportsektoren er det 13 konkrete tiltak som skal gjennomføres, fra støyreduksjon og bedre luft til sykkel— og turstier og busser på tvers av hovedårene.

Programmet for en grønnere Groruddal og en sunnere befolkning har 16 punkter på arbeidsplanen, herunder flere kulturtiltak.

Foreløpig er det bare sikret penger til storsatsingen på inneværende års budsjett, men intensjonsavtalen setter en standard for 2007 som partnerne vil gjøre alt for å holde de neste årene.