JØRN-ARNE TOMASGARD

Kilder Bergens Tidende var i kontakt med i går, antyder at KUF er i ferd med å redde både økonomifaget og mediefaget.

Faglærere i økonomifag har sendt et frustrert brev til KUF-medlemmer i protest mot regjeringens forslag.

«Stortingsmeldingen er dyster lesning for de av oss som arbeider med opplæring i økonomiske og administrative fag i videregående skole.... Departementet har blant annet ikke ofret disse fagene en eneste kommentar i meldingen...», heter det i brevet.

Regjeringen vil avgrense studiespesialiseringen til fagområdene Realfag, Språkfag, Samfunnsfag og naturforvaltning, og Medier, kommunikasjon og formgivning. Den vil dessuten ha studieforberedende program i idrettsfag, musikk, dans og drama.

— Bekymret

— Vi er bekymret over at de har snevret inn antall programområder. I tillegg har de koblet medie og kommunikasjon med formgivning i et program som kun får 30 uketimer, sier Ragnhild Lied, leder i seksjon for videregående opplæring i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet ønsker åtte programområder. Det er Realfag, Språkfag, Samfunns- og økonomifag, Naturforvaltning, Medie- og kommunikasjonsfag, Estetiske fag, Musikk, dans og drama og Idrettsfag.

Trenger opprydning

Årets offentliggjøring av karakterene i videregående skole avslørte et virvar av fagkombinasjoner. Lied er enig i at det trengs en opprydning, men hun mener regjeringens forslag går altfor langt.

— Også Kvalitetsutvalget la opp til en innsnevring. Men regjeringens innstilling går så langt at den fjerner store fagområder. Dette vil ødelegge fagmiljøer som er bygd opp over lang tid, mener Ragnhild Lied.

I går så det ut som Utdanningsforbundet var i ferd med å få gjennomslag for kravene sine hos politikerne. Kilder Bergens Tidende var i kontakt med, antydet at økonomifaget er sikret gjennom et studieprogram som skal hete Samfunns- og økonomifag.

Videre blir det trolig studieprogram for Media- og kommunikasjon, Formgivning og Naturforvaltning.