- Dette er en kreativ omgåelse av lovverket og helt urimelig, sier Olav Akselsen (Ap), leder av Stortingets næringskomité.

Etter dagens lovverk må norske firma forholde seg til norske lønnsforhold når de leier inn utenlandske arbeidere. Dersom arbeiderne blir betalt av utenlandske firma som igjen leier ut arbeidskraften, gjelder ikke disse reglene.

- Utnytter smutthull
Tirsdag skrev Bergens Tidende om stuepiken Julia Sirotina (20). Hun fikk 12,60 kroner pr. time og 53 kroner pr. dag for jobben. Selskapet som leide henne ut, norskeide Unic Management, tok over 100 kroner.

- Om dette brer seg vil det norske arbeidsmarkedet bli ødelagt. Det ligger et stort moralsk ansvar på dem som leier inn slik arbeidskraft, sier Akselsen.

Han mener arbeidere i Norge skal ha norsk lønn og får bred støtte fra de andre partiene på Stortinget.

- De utnytter smutthull i et lovverk som ikke er godt nok. Vi må se på lovverket, sier nestleder Liv Signe Navarsete i Senterpartiet.

- Det er greit nok at lønnen er høyere her enn den ville vært i Estland. Men når de kommer til Norge skal de ha norske lønnsforhold, ikke lønn etter hva de ville fått i hjemlandet.

Heller ikke Carl I. Hagen (Frp) har noe til overs for det han kaller sosial dumping.

- Vi forsøker å bekjempe sosial dumping, men vi ser at vi sliter med det. Dette er en del av globaliseringen, sier han.

- Dessverre lovlig
Nestleder Øystein Djupedal (SV) sier verken norsk arbeidsliv eller næringsliv er tjent med dumping av lønningene.

- Dette er dessverre fullt tillatt, men sterkt beklagelig. Vi bør innføre bestemmelser som gjør denne typen sosial dumping ulovlig.

I torsdagens BT sa statssekretær Helge Eide i Arbeids- og sosialdepartementet at lønningene til estlenderne var «horrible» og varslet reaksjoner dersom bransjen ikke ryddet opp selv.

LOs sommerpatrulje i Hordaland var de første som oppdaget lønnssystemet til firmaet Unic Management.

- Dette er noe av det mest umoralske jeg har hørt om, jeg skulle ønske alle hoteller takket nei til denne typen sosial dumping. Denne saken viser at det fortsatt er behov for oss, sier sommerpatruljeansvarlig John Vijzelaar.

3400 flere østeuropeere
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var 3400 flere personer fra de nye EU-landene sysselsatt i Norge i fjerde kvartal 2004 enn ved utgangen av 2003.

Første kvartal i år ble det utstedt 2735 førstegangsarbeidstillatelser til personer fra de nye EU-landene, mot 1466 året før. 65 prosent av disse var til polakker, 25 prosent til latviere og fire prosent til litauere.

- Vi ser at arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene øker. Men omfanget er fortsatt begrenset. På grunn av gode tider og høy byggeaktivitet har dette ikke ført til økning i arbeidsledigheten, sier analysedirektør Stein Langeland i Aetat.

Han legger til at det ikke finnes god statistikk på området.

- Ødelegger for næringen
Heller ikke administrerende direktør Knut Almquist i Reisebedriftenes Landsforening (RBL) har gode tall.

- Dette er det første konkrete eksempelet jeg har hørt om med for lave lønninger. Jeg håper dette er et stygt unntak og ikke noe det er mye av i bransjen, sier han.

Foreningen er i gang med å gjennomgå sine etiske regler. Almquist sier utenlandske arbeidere vil bli et tema.

- Slike saker ødelegger for hele næringen. Uansett hva som finnes av tilleggsbetalinger er 12,60 kroner timen for lavt.