Spesialenheten for politisaker oppdaget i vår at 2000 spesialskudd for politiet var på avveie. Gjennom avlytting av to politibetjenter kom Spesialenheten på sporet av den 50 år gamle politisjefen, skriver Dagbladet.

Det skal være en tidligere inspektør i Biltilsynet som har fått ammunisjonen etter å ha bistått politisjefen tre ganger med EU-godkjenning av bil. Ifølge Dagbladet har inspektøren vært i avhør hos Spesialenheten og innrømmet at han fikk politiammunisjonen av politimannen.

— Jeg er kjent med at saken er ferdig etterforsket. Jeg håper å få tatt en påtalemessig avgjørelse innen jul, sier assisterende sjef Johan Martin Welhaven i Spesialenheten for politisaker.

Politisjefen avviser anklagene og stiller seg uforstående til saken, sier forsvarer Ellen Holager Andenæs.

— Jeg mener påstandene er fullstendig udokumenterte. Jeg og min klient ser fram til at denne saken får sin endelige avgjørelse med det første, sier hun.