Under et møte hos politidirektør Ingelin Killengreen mandag ble politimestrene enige om å slå sammen kreftene i kampen mot kriminelle gjenger. I kjølvannet av skytingen på Aker Brygge forrige helg er så langt ti personer pågrepet og fengslet. Nå skal de ulike miljøene kartlegges og straffeforfølges dersom det er grunnlag for det.

– Vi er ute etter å sette en stopper for gjengenes oppførsel og samtidig forsøke å unngå dannelse av gjenger i framtiden, sier Killengreen til NTB.

Todelt plan

I tillegg til at de fire politidistriktene skal slå sine krefter sammen, er også Kripos og Økokrim trukket inn i samarbeidet. Dessuten har Oslo statsadvokatembeter satt av en egen statsadvokat til å følge opp politiets arbeid.

– Nå innleder vi et todelt arbeid. Det ene er en kortsiktig plan som skal være klar i løpet av få dager. Vi skal også sette opp en langsiktig plan for å holde presset oppe overfor gjengene i lang tid framover, sier politidirektøren.

Kripos skal hjelpe distriktene med analyse og etterretning inn mot gjengene. Odd Olsen Ingerø leder en organisasjon som besitter kompetanse når det gjelder kartlegging av kriminelle gjengmiljøer og Kripos har over tid kartlagt organisert kriminalitet. Også Økokrim er trukket inn. Ifølge sjef Einar Høgetveit er det enhetens kompetanse på å følge pengespor, og grunnlag for straffbare økonomiske transaksjoner, som vil bli hovedoppgaven.

NOKAS tok oppmerksomhet

– Det er spesielt med tanke på å inndra midler som kan har kommet til via ulovlige handlinger som det er aktuelt å finne og slå ned på, sier Høgetveit til NTB.

Politimestrene som mandag deltok på møtet var enige om nødvendigheten av å holde et varig trykk mot de kriminelle gjengene. Den langvarige NOKAS-etterforskningen, som også tok betydelige ressurser på Østlandet, svekket imidlertid oppmerksomheten overfor gjengmedlemmene. Mange av dem har sittet i fengsel de siste årene etter å ha blitt tatt i for ulike lovbrudd, men har nå blitt sluppet ut igjen.

– Nå som mange er sluppet ut, må vi holde trykket. Altfor mange unge rekrutteres til dette miljøet, og det er helt uakseptabelt. Derfor må vi også gjøre noe, sier Killengreen.

Dyre biler

Dyre biler og høyt pengeforbruk virker lokkende på ungdom som befinner seg på utsiden og vil inn i gjengene. Sammen med Økokrim vil politidistriktene skjerpe innsatsen for å beslaglegge både biler og penger dersom det ikke kan vises til hvor pengene er tjent.

Dette kan imidlertid være en utfordring. Mens mange gjengmedlemmer tidligere eide flotte biler i millionklassen selv, har det nå blitt mer vanlig å leie eller lease bilene for en bestemt periode.

– Her har vi en jobb å gjøre for å minne mindre næringsdrivende om at også de har plikt til å melde ifra dersom de kan ha grunn til å tro at penger de får inn stammer fra kriminell virksomhet. Det er loven om hvitvasking som trer inn her, sier Einar Høgetveit i Økokrim.

SAMARBEID: Politidirektør Ingelin Killengreen i Politidirektoratet innkalte mandag Oslo, Asker og Bærum, Follo og Romerike politidistrikter ,samt Kripos og Økokrim, til et møte for å planlegge en felles innsats mot gjengkriminaliteten.Ved siden av Killengreen sitter Romerikes politimester Jørgen L.Høidahl.
Bendiksby, Terje