Lagretten har i all vesentlighet akseptert bevisene som er lagt fram av politiet i NOKAS-saken.

Politimester Olav Sønderland erkjenner at også politiet har vært svært spent på hva lagmannsretten skulle komme fram til.

– Når lagretten har kommet fram til den kjennelsen de har, så tyder det på at det har vært et grundig og godt arbeid fra politiets side. Lagretten har i alt det vesentlige akseptert de bevisene som er lagt fram av politiet, sier Olav Sønderland til NRK.

– Når de tre fagdommerne i tillegg setter til side lagrettens kjennelse på den ene fordi de er sikre på at han også er skyldig, så blir det ytterligere en bekreftelse på at vi har gjort et godt arbeid, kort og godt, sier han videre.