I dommen sier retten at det er tale om seksuelle handlinger i det nedre området for hva som kan anses som en seksuell handling.

– Overtredelsene må likevel karakteriseres som alvorlige når disse er begått av en polititjenestemann i tjeneste, heter det i dommen.