Oslo (NTB): I forbindelse med etterforskning av en større spritsak ble politimannen utsatt for uberettigede anklager om korrupsjon. Anklagene ble satt under etterforskning med Økokrim som påtaleansvarlig, i samråd med Det særskilte etterforskningsorgan for politisaker (SEFO) – nåværende Spesialenheten for politisaker.

Mannen trodde saken var ute av verden da han ble tilbudt 200.000 kroner i erstatning. Men Justissekretariatet senket tilbudet til 10.000 kroner, melder Politiforum.

– Fra å tilkjenne meg 200.000 kroner har de nå ombestemt seg og kommet med et tilbud på 10.000 kroner. Jeg mener det er en ren fornærmelse, og jeg har takket nei takk til de pengene. Eneste utvei for meg nå er å gå til sak mot Justisdepartement og Knut Storberget, sier politimannen.

Advokat John Christian Elden mener tilbudet om 10.000 kroner er en hån. Han mener klienten har en svært god sak.

Politiforum har fått innsyn i dokumentene i saken. I to av brevene fra Justisdepartementet står det blant annet at departementet ikke vil omgjøre Justissekretariatets avgjørelser.

Det er usikkert når rettssaken starter.