Etterforskningsleder Knut Wold i Spesialenheten for politisaker sier at tilståelsen er uforbeholden.

– Det er foreløpig ikke skrevet innstilling. Utover det vil jeg ikke kommentere detaljer, sier Wold til Dagbladet.

Politimester Anstein Gjengedal i Oslo politidistrikt beskriver det som «beklagelig og trist» at kilden var en av politiets egne.

Politiet fjernet senere avsnittet om Røkke i rapporten som de selv kaller en analyse og ikke en etterforskningsrapport.