– Drapstruslene må sies å være særlig skremmende, særlig når de er utøvd av en politimann, skriver tingretten i domspremissene.

Retten fant det bevist at han to ganger i 2004 og 2005 satte fram drapstrusler, og at han ved tre anledninger i det samme tidsrommet slo kvinnen slik at hun fikk blåmerker.

– Retten tviler ikke på at det har vært vold også tidligere, men dette er foreldet strafferettslig, heter det i dommen.

Politimannen har nektet for å ha utøvd vold og satt fram trusler mot kvinnen, og han har allerede anket dommen. Han er også dømt til å betale 10.000 kroner i saksomkostninger.

Mannen har siden etterforskningen startet i september i fjor vært suspendert fra sin stilling.