Politimannen ble dømt for ti tilfeller av grovt underslag av penger fra beslaglagte spillautomater, for grovt underslag av våpen, tre tilfeller av passtyveri og for medvirkning til overtredelse av utlendingsloven, melder Nettavisen.

I tillegg til fengselsstraffen ble han idømt inndragning av 100.000 kroner.

Mannen som politimannen solgte passene til, ble i Oslo tingrett i april i år dømt til to år og ni måneders fengsel for blant annet menneskesmugling. Mannen, som er fra Sri Lanka, skal ha kjøpt ni blanke pass av den nå dømte politimannen.

— Han sa han hadde mektige venner på Sri Lanka som trengte passene. Jeg tenkte ikke klart da jeg gjorde dette, skal politimannen ha forklart.

Politimannen, som skal ha hatt pengeproblemer, fikk 45.000 kroner fra 37-åringen for alle passene til sammen.

Tingretten fremhever passtyveriet og videresalget som særlig straffskjerpende.

— Pass har en særlig verdi ved menneskesmugling og det er svært sjelden at ubrukte pass et tilgjengelig for denne type virksomhet, heter det i dommen.