I en meningsmåling Opinion har utført for Aftenposten svarer 57 prosent at partienes standpunkt i bestemte saker betyr mest. 27 prosent mener alminnelig tillit til partiene betyr mest, mens 14 prosent oppgir tillit til kandidater og ledere som viktigste faktor.

Samme måling ble foretatt i 1996 og 2001, og viser at partienes standpunkter har fått økende betydning for velgernes valg, samtidig som tilliten til partienes ledere og kandidater har fått mindre betydning. I 1996 oppga 22 prosent at tilliten betydde mest for partivalg, i 2001 17 prosent og i år altså bare 14 prosent.

— Personene ser ikke ut til å bety så mye. Det er litt overraskende med den personfokusering som er i valgkampen, særlig i fjernsynet. Det føyer seg inn i en lang trend at den generelle tilliten til partiene øker i betydning, sier forskningsleder Hilmar Rommetvedt ved Rogalandsforskning til avisen.

Bakgrunnsmaterialet viser dessuten at partienes standpunkt betyr mest for SVs og Frps velgere.