Det var helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen selv som hadde bedt om å få komme til Stortinget for å redegjøre. Sammen med helsedirektør Bjørn-Inge Larsen møtte hun helse— og omsorgskomiteen til en åpen høring.

Opposisjonen kunne ikke dy seg

Selv om det er en bred nasjonal enighet om å komme gjennom pandemien uten for mye strid, kunne ikke opposisjonen dy seg. Etter at statsråden hadde gjort rede for situasjonen pr. dato, kom spørsmålene.

Høyres Erna Solberg ville vite hvorfor det ikke hentes inn ekstern kompetanse for straks å evaluere det arbeidet helsemyndighetene har gjort til nå. Hun nevnte vaksineforsinskelser, køer ved legekontor, osv.

Fremskrittspartiet og Høyre ville åpne for at private aktører kommer med i vaksinearbeidet, for å avlaste kommunene. De ville også at private sykehus kan avlaste offentlige når disse må omprioritere som følge av pandemien.

Alvorlig, ikke dramatisk

Helseministeren sa at situasjonen er alvorlig nok for dem som blir rammet, men det er ingen tegn som peker mot en dramatisk situasjon. Dødstallene er ikke høyere enn ved en vanlig influensaepidemi, og vaksinasjonsprogrammet går etter planen.

Strøm-Erichsen innrømmet en del problemer, særlig i starten og hun garanterer en evaluering når det verste er overstått. Men hun så ingen grunn til å bruke ressurser på en evaluering nå, når helsepersonellet står midt oppe i arbeidet med pandemien.

Og hun regnet med at kommunene, som har vaksineansvar, gjør bruk at de ressurser som er nødvendige, eventuell også bedriftshelsetjenesten og skolehelsetjenesten.

Hun opplyste også at det finnes flere leverandører av den vaksinen Norge har kjøpt, men vi har en langsiktig avtale om leverander fra det belgiske GlaxoSmithKlein (GSK). Det nytter ikke å forsøke å kjøpe vaksiner andre steder nå, for det som produserer skal leveres etter avtale med andre land.