Den totale partistøtten er nå kommet opp i 242 millioner kroner, skriver Aftenposten.

Støtten økte med 5 prosent, godt over vanlig inflasjonsjustering. Årets økning kommer på toppen av betydelige økninger de siste årene. I 1997 var partistøtten til sammen 200 millioner kroner.

Det er Arbeiderpartiet som mottar det største støttebeløpet med 69 millioner kroner. Kristelig Folkeparti får 34 millioner kroner, Senterpartiet 22 og Fremskrittspartiet 20 millioner kroner.NTB