Dette går fram av en undersøkelse fra statsviterne Hanne Marthe Narud og Henry Valen, skriver Dagsavisen.

I 1997 mente 20 prosent av befolkningen at partiene ikke tar hensyn til vanlige folks meninger, 42 prosent stilte seg nøytrale, mens 38 prosent mente det motsatte.

I år 2000 er dette snudd på hodet. I fjor mente 21 prosent at partiene tar hensyn til menigmann, 40 prosent stilte seg nøytrale, mens hele 39 prosent svarte at politikerne ikke tar hensyn.

Det er de eldre og folk med minst utdanning som har minst tiltro til partiene.

43 prosent mener Frp har den beste innvandringspolitikken, 22 prosent har Ap som førstevalg i denne saken. 37,5 prosent mener Frp har den beste eldrepolitikken, deretter kommer KrF og Ap, begge over 20 prosent. I skattepolitikken mener 57 prosent at Frp eller Høyre har den beste politikken.NTB