Valle er leder for Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité, som har det overordnede ansvaret for å føre kontroll med de hemmelige tjenester gjennom Stortingets EOS-utvalg. Høringene om Lund-kommisjonens rapport foregikk i regi av denne komiteen.

— For oss som SV-ere er dette spesielt viktig, med den historien vi har. Vi har en spesiell oppgave som forvaltere av ytringsfrihet og demokrati. Også avsløringene om overvåkingen av samer illustrerer at det er nødvendig å følge nøye med for å sikre at folk ikke blir utsatt for unødig overvåking, sier Valle.

Egen agenda

Hun er urolig for at POT ikke helt har tatt inn over seg Lund-kommisjonens kritikk.

— Viksveen-saken viser at POT fremdeles har sin egen agenda. Det kan virke som det er folk i POT som skal legitimere den historien de er blitt kritisert for, sier hun.

Ågot Valle sier seg glad for at Viksveen-saken ble henlagt.

— Når det viste seg at det ikke er fnugg av bevis for at noe ulovlig har skjedd, blir en undersøkelse på dette grunnlag et angrep på alle journalisters rett til å ha kontakt med hvem de vil uten at det skal være noe suspekt i det, sier hun.

Ingen kommentar

Justisminister Odd Einar Dørum (V) har ingen kommentar til henleggelsen:

— Dette er en avgjørelse i en straffesak som er påtalemyndighetens område. Jeg er gjort kjent med Riksadvokatens henleggelse, men har selvsagt ingen kommentar til de vurderinger som er gjort, sier han.

På spørsmål om det var nødvendig at saken tok så lang tid, svarer justisministeren at saksbehandlingen taler for seg.

— Jeg har merket meg av Riksadvokatens uttalelser at det åpenbart var viktig å undergi saken en omfattende og grundig etterforskning og påtalemessig vurdering, sier Dørum.

Høyres parlamentariske leder Oddvard Nilsen og leder av justiskomiteen Trond Helleland (H) ønsker heller ikke å uttale seg. Frp-formann Carl I. Hagen sier at dette ikke er en sak for politikerne, men for rettsvesenet.

(NTB)