Borgerne trenger ikke å ha begått lovbrudd eller være mistenkt for kriminalitet.Forslaget er blant annet fremmet i den felles schengenkomiteen, hvor Norge deltar sammen med Island og EUs 13 schengenland. Forslaget er svært omstridt i EU, men har så langt ikke skapt noen form for debatt i Norge. Jakt på kriminelle Schengenavtalen åpner for at politi fra andre land kan forfølge kriminelle over landegrensene.Norge har inngått en avtale med Finland og Sverige om at kriminelle kan forfølges uten geografiske eller tidsmessige begrensninger.Det betyr at nordisk politi i en gitt situasjon kan forfølge kriminelle inn i og hvor det måtte være i Norge.Nordisk politi kan også gjøre arrestasjoner i naboland etter en slik forfølgelse.I Sverige ble dette definert som myndighetsavståelse, og førte til at schengenavtalen måtte vedtas med trefjerdedels flertall i Riksdagen. I Norge var konklusjonen en annen, og Stortinget vedtok følgelig schengensamarbeidet med simpelt flertall. Krever mer makt Ordningen med forfølgelse av kriminelle har imidlertid vist seg ikke å være god nok, ifølge politimyndigheter i en rekke EU-land. Flere saker har avdekket behov for å forfølge og overvåke folk som har kontakt med kriminelle, men som ikke har gjort seg skyldig i noe lovbrudd.I dag begrenses forfølgelse eller overvåking over landegrensene av at personen må være mistenkt for en alvorlig straffbar handling. Ifølge det nye forslaget vil det være tilstrekkelig om overvåking av en person kan bidra til å kaste lys over en etterforskning eller en kriminalsak.