– I våre cellebiler er både arrestanter og polititjenestepersoner dårligere sikret enn politihundene. Det er vel ikke sikring i det hele tatt, sier hovedtillitsvalgt Tor Ragnar Steffensen Grenland politistasjon i Skien til Dagbladet.

Han viser til at rømningsveier i stor grad er ikke-eksisterende på cellebiler, og at det derfor er ekstra fare ved utforkjøringer i vann og ved brann. I cellebiler er det langsgående benker uten sikkerhetsbelter.

Innsatsleder Kjell Ove Sørenmo ved Grenland politistasjon ønsker seg biler som kan frakte både arrestanter og politi på en tryggere måte enn i dag.

Politimester Anne Rygh Pedersen i Telemark politidistrikt sier saken har blitt diskutert på høyt nivå.

– Dette har vi tatt opp sentralt, og jeg kan fortelle at det vil komme et nytt regelverk der det blir tatt hensyn til krav om sikring av personer. Vi skal ikke ha russebilinventar i nye biler, sier hun.

Ifølge Politiets data— og materielltjeneste har politiet i dag cirka 110 cellebiler på landsbasis. Fra nå av blir alle biler som leveres, bygd om slik at langsgående benker blir fjernet og seter med sikkerhetsbelte satt inn. Politiet skal inngå en ny rammeavtale for levering av biler til politiet senest i 2011, i henhold til nye krav der bestemmelser om langsgående seter er fjernet.