Gjennom hele dagen og kvelden tirsdag var partene ut og inn i flere møter. Trusselen som henger over både staten og politiet er en arbeidstidsinstruks som ingen egentlig ønsker.

Utover kvelden var det da også tegn til bevegelse i forhandlingene. Justisminister Knut Storberget (Ap) var selv til stede i departementet.

Storberget ankom Fornyings— og administrasjonsdepartementet sammen med politidirektør Ingelin Killengreen rett før klokken 18 tirsdag kveld. Da han forlot stedet to timer senere var det også i følge med politidirektøren.

Men Storberget vil ikke si noe om forhandlingene før resultatet foreligger.

– Vi har hatt interne diskusjoner i forhold til forhandlingene, sier han.

Optimist

Ved 23-tiden kom Arne Johannessen, lederen av Politiets Fellesforbund, og Curt A. Lier, leder av Politijuristenes forening og for Akademikerne stat, sammen til departementet for å ta fatt på nye forhandlingsmøter.

– Det ser lysere ut nå enn det gjorde for noen timer siden, sa Lier.

Johannessen var mer forsiktig:

– Jeg vil ikke si om jeg er optimist eller pessimist. Vi sitter i dialog, sa han.

Da de to fagforeningsbossene kom inn til et møte tidligere på kvelden, sa Johannessen at «det er bra at Storberget engasjerer seg».

– Det er ingen tvil om at han ønsker en løsning, og det gjør vi også, sa Johannessen.

Partene har hatt flere møter i løpet av tirsdagen.

I forkant av et møte klokken 19 svarte Johannessen at han var usikker på om en løsning var mulig, og at partene ville arbeide fram mot midnatt. Lier uttrykte overfor TV 2 at det samme møtet var avgjørende for om partene skulle finne en løsning tirsdag kveld.

Sonderinger

Det har vært omfattende kontakt og sonderinger mellom partene i politikonflikten de siste dagene – i kjølvannet av bruddet i forhandlingene fredag ettermiddag. Da Johannessen troppet opp i Fornyings- og administrasjonsdepartementet tirsdag morgen, var det med nytt håp om å komme i havn før midnatt.

– Vi har fått signaler som jeg oppfatter som vilje til å bevege seg for å finne en løsning via forhandlingsveien. Det er en spent stemning i politiet. Alle håper på en løsning, sa politiforbundets leder til NTB.

Unntak fra loven

Forhandlingene om ny særavtale for politiet strandet fredag ettermiddag fordi partene ikke klarte å bli enige om hvor stor økonomisk kompensasjon man skulle gi for unntakene fra hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Normalt sier loven at en arbeidstaker skal ha minimum elleve timer hvile mellom arbeidsøktene. For polititjenestemennene er det snakk om å redusere minimumshviletiden til åtte timer.

Hvis partene ikke blir enige via forhandlingsbordet, kommer politiet til å få sin arbeidstid regulert av en forskrift de er grunnleggende motstandere av. Den skal etter planen tre i kraft fra midnatt natt til 1. juli – hvis det ikke blir enighet.

Gode muligheter

Det er grunn til å tro at mulighetene for å komme i mål denne gang – på dobbel overtid – er større enn tidligere. Når partene setter seg ned ved forhandlingsbordet etter sonderinger gjennom helgen, må det bety at de er enige om at det ikke er umulig å bli enige. Det innebærer trolig at regjeringen er villige til å komme politifolkene et godt stykke i møte på kravene om kompensasjon som er høyere enn da forhandlingene ble brutt.

Forhandlingene er dessuten flyttet fra Politidirektoratet til departementet. Regjeringens forhandlingsdelegasjonen ledes av statens personaldirektør Siri Røine. Etter det NTB erfarer har arbeidstakerorganisasjonene vært frustrerte over forhandlingskompetansen hos motparten, både i tariffoppgjøret i offentlig sektor tidligere i vår og i denne runden.

Det blir opplevd som et stort skritt i positiv retning at forhandlingene er flyttet til departementet, og at regjeringen møter med rutinerte og erfarne forhandlere og ikke politikere.

Kort avstand

Politidirektør Ingelin Killengreen la 328 millioner kroner på bordet før bruddet var et faktum. Pengene skulle kompensere for visse unntak fra arbeidsmiljøloven og en ekstra arbeidstime i uken.

Ifølge VG skal avstanden mellom partene være rundt 20-30 millioner kroner. Kilder avisen betegner som «nær regjeringen», sier at ingen er interessert i å gå inn i sommerferien med en uløst strid. Frykten er da at politikonflikten varer helt inn i valgkampen.

GORM KALLESTAD