Politiets Fellesforbund (PF) foreslår at de 9000 politifolkene her i landet jobber to og en halv time ekstra hver uke.

Tilbudet om fast overtid er forbundsleder Arne Johannessens trumfkort i en foreslått tiltakspakke for å løse politikonflikten, skriver Aftenposten.

Hvis Justisdepartementet går med på en slik avtale, kan forslaget settes i verk umiddelbart når avtalen er klar. Prislappen for overtidsarbeidet blir anslått til 370 millioner kroner per år. Samtidig blir det frigjort politikraft tilsvarende 500 nye stillinger.

– Det vil bety et historisk løft for folks trygghet om vi vinner fram. Dette er en gavepakke til politikerne. Alternativet er en katastrofe for Politi-Norge hvis det ikke blir noen løsning, sier Johannessen.

Tiltakspakken har en årlig kostnadsramme på totalt 650-700 millioner kroner, og innebærer risikotillegg for politifolk som er i aktiv og utegående polititjeneste. Dessuten blir det rom for 200 nye sivile stillinger i politiet, hvorav halvparten i hovedstaden. Videre inneholder pakken seniortiltak for å få flere til å stå lenger i jobb.

Som del av pakken vil Johannessen dessuten ha ny avtale om unntak fra arbeidsmiljølovens regler om hviletid ved ekstra overtid.

Justisminister Knut Storberget vil ikke kommentere utspillet og sier departementet skal møte alle organisasjonene i politi— og lensmannsetaten fredag.

– Vi driver ikke lønnsforhandlinger med Politiets Fellesforbund. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere detaljer i samtalene med PF, sier Storberget.

SCANPIX