Politiforbundet mener at det må utvikles et felles kvalitetskrav og felles tolkesystem både i domstolene og politiet som man kan ha tillit til, skriver VG.

Forbundet foreslår at tolkeregningene må betales sentralt for å unngå forskjellsbehandling i de forskjellige politidistriktene.

«I dag tar ikke politiet seg tid til å varsle om tolker som ikke fungerer. Derfor er et register nødvending. Det bør gi en forpliktelse både til bruk, registrering, rapportering og evaluering», skriver leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, i et brev til Justisdepartementet.

Departementet er i ferd med å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på problematikken rundt tolketjenestene.

— Vi er i startgropen og har følgelig heller ingen forslag til endringer ennå, sier kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i Justisdepartementet.