Lederen i Politiets Fellesforbund (PF), Arne Johannessen, er opprørt.

— Overfallsvoldtekter får enorme konsekvenser for dem som blir offer for ugjerningen. Mange blir traumatisert, og ender i rus- og medikamenthelvete, sier Arne Johannessen til Dagbladet.

Han har fulgt den offentlige debatten om overfallsvoldtekter nøye.

— Jeg støtter selvfølgelig forslagene om mer synlig politi og opplyste gater. Men det er ikke nok. Fakta er at kriminelle ID-løse asylsøkere er overrepresentert i saker som gjelder overfallsvoldtekter, sier Johannessen. Han understreker at også andre ID-løse kriminelle - som ikke søker asyl - er en del av problemet.

Politiets Fellesforbund mener at kriminelle asylsøkere uten identitetspapirer ikke skal få bevege seg fritt i samfunnet.

— Jeg gir Siv Jensen hundre prosent støtte. Det er på tide å ta en seriøs debatt om lukkede asylmottak. I dag opplever vi at debatten blir forsøkt feiet under teppet og sett på som et useriøst forslag fra Fremskrittspartiet.

Han sier PF vil låse inn eller fengsle alle kriminelle identitetsløse asylsøkere.

— Ja. Konsekvensene av at kriminelle asylsøkere som kommer til Norge med ukjent identitet og får bevege seg fritt i samfunnet, er mer vinningskriminalitet, større narkotikaomsetning, organisert kriminalitet og overfallsvoldtekter.