— Politidirektoratet er bedt om å lage en beredskapsplan i tilfelle det kommer masseoppsigelser i politiet, sier en sentral person i det rød-grønne regjeringssystemet til VG.

Ifølge VG skal opptil 1500 polititjenestemenn være klare til å si opp jobben sin dersom de ikke får et stort lønnstillegg av regjeringen i vår.

Kan beordre folk på jobb Et tiltak som nå vurderes for å sikre bemanningen er å gi ferske politiaspiranter utvidet myndighet til å gjøre regulært politiarbeid. Det vurderes også å bruke åpninger i lov og forskrift til å beordre folk på jobb.

En politikilde sier til VG at det allerede skal foreligge ferdig opptrykte oppsigelser som nå sirkulerer blant politifolk.

Regjeringskilder opplyser at det minste tegn til organisert oppsigelse vil bli tatt til Arbeidsretten. Der kan oppsigelsene eventuelt bli erklært ulovlige dersom det kan bevises at aksjonen bryter fredsplikten i arbeidslivet.

Ingen streikerett En av de nærmeste dagene vil arbeidet med en ny særavtale for politiet starte opp. Justisminister Knut Storberget har gjort det helt klart overfor Arne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund, at de ikke vil godta noen form for aksjoner så lenge forhandlingene pågår.

I disse særforhandlingene har politiet ingen streikerett. Blir ikke partene enige er det opp til Statens lønnsutvalg å bestemme lønnen til politifolkene.

VGs regjeringskilder er optimistiske med tanke på en løsning med organisasjonene i politiet, men de frykter hva som kan skje dersom de generelle pensjonsforhandlingene skjærer seg, og det blir storstreik i offentlig sektor i mai og juni.

Si din mening om politiprotestene her.