ØYVIND SØTVIK REKSTAD, NTBOslo

Ifølge retten innebar ikke biljakten "unødig fare for andre veifarende".

De to tiltalte, en kvinnelig politikonstabel og en mannlig lensmannsbetjent, ble tiltalt for grov uforstand i tjenesten etter den tragiske hendelsen i november 1999. De to forfulgte bilen til en ransmistenkt 22-åring, og jakten foregikk i stor fart og i feil kjøreretning.

De to politifolkene fikk ordre om å innstille jakten, men valgte likevel å fortsette. Først etter 6,5 kilometer langs E6 i Oslo ga de opp jakten. Like etter kolliderte 22-åringen med en møtende bil. Den 26 år gammel kvinnen som satt i den bilen døde, og hennes sju uker gamle datter ble hardt kvestet.

Ansvarsbevisst Ifølge aktor Arne Willy Dahl hadde de tiltalte handlet i "ungdommelig overmot", og innlatt seg i "ureglementert meget farlig og unødvendig forfølgning". Han ønsket derfor at retten skulle markere at atferden var både "ulovlig og straffbar".

I dommen heter det at politijakten burde ha vært avsluttet tidligere, men at det likevel ikke er snakk om "en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet".

Retten mener de to politifolkene hadde grunn til å forfølge den mistenkte ransmannen, og skriver at den kvinnelige sjåføren "til tross for ung alder og kort tid i politiet uten særskilt omfattende opplæring i bilforfølgelse har utvist vanlig forsvarlig skjønn og ansvarsbevisst innstilling"

Vurderingene de gjorde da de valgte å følge ham et stykke på vei, var forsvarlige, går det fram av kjennelsen.

– Bortforklaring Dommerne la vekt på at det var liten trafikk på tidspunktet biljakten fant sted, og at oversikten på den tofelts motorveien var god. Den kvinnelige sjåføren hadde også forsøkt å varsle eventuelt møtende biler.

Retten fant det heller ikke bevist at det var politiets forfølgelse som gjorde at 22-åringen kjørte farlig.

"Det er en bortforklaring som de fleste kriminelle med langt rulleblad vanligvis tyr til", mener byretten.

Saken mot 22-åringen som ble forfulgt av politiet, pågår fortsatt i Oslo byrett.