Dette kommer fram i det regjeringsoppnevnte Olsen-utvalgets utredning om «Drap begått i Norge i perioden 2004-2009», skriver VG.

Mens politiet selv mener responstid er uegnet som resultatkrav, er det flere som er kritiske til utviklingen.

— Dette er selvsagt ikke en utvikling vi ønsker oss, sier statssekretær Terje Moland Pedersen i Justisdepartementet til avisa.

Han legger til at politiet er tilført betydelige ressurser og mannskaper, nettopp for at oppgavene skal løses bedre og raskere.

Lederen av Stortingets justiskomité, Frp-nestleder Per Sandberg, frykter at manglende respons fra politiet kan føre til at folk mister troen på at de skal få hjelp når de trenger det.

— Dette fører igjen til færre anmeldelser fordi publikum har sluttet å tro at politiet kan gjøre noe. Akkurat det er alvorlig, sier Sandberg.

Rådgiver John Martin Dervå, som var en av dem som sto bak analysen, sier politiet bommer når de skal sette opp turnuslistene, og at det er en direkte årsak til at responstiden øker.

Justisdepartementet jobber nå med en stortingsmelding om nettopp politiets responstid.