Målet har vært å registrere DNA-profilen til alle som er domfelt for grovere forbrytelser, men politiet har fått mye kritikk for at registreringen har tatt for lang tid. Ifølge Nye Kripos har det tatt tid å få det enkelte politidistrikt til å forstå hvor viktig innsamlingen av DNA-profiler er, melder P4.

– Men etter hvert som man får flere inn i registeret, og man ser at dette gir flere oppklaringer, går dette mer eller mindre av seg selv, sier sjef for Nye Kripos, Odd Olsen Ingerø.

Ifølge P4 inneholder registeret DNA-profilen til 9.117 personer som blant annet er dømt for vold, ran eller sedelighetsforbrytelser.