— Dette er en akuttsituasjon, sier forbundets leder Arne Johannessen til Aftenposten. Han mener at det ikke er fengselskapasiteten som skal være avgjørende for om folk blir satt i varetekt eller ikke.

Senest sist uke ble to fanger løslatt av Oslo tingrett, til tross for at både retten og politiet mener det er fare for at de skal begå nye straffbare handlinger. De to slapp fri fordi politiet ikke hadde klart å skaffe dem ordinære varetektsceller innen 24 timer, slik regelverket krever.

Nå ber Politiets Fellesforbund justisminister Odd-Einar Dørum (V) om rask handling. Arne Johannessen krever at man øker antallet innsatte i hver celle, i stedet for å løslate kriminelle.

Forslaget møter motstand fra flere hold.

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) mener det kan gå på helsen løs for de innsatte. Også ansattes og innsattes sikkerhet står i fare gjennom mulig bråk og slåssing på cellene, mener NFF.

Ellinor Houm, regiondirektør i Kriminalomsorgen, sier at forslaget ikke er gjennomførbart av hensyn til blant annet helse og brannsikkerhet.

Advokat Harald Stabell sier at forslaget må avvises.

— Dette må løses med planlegging. Dersom man ikke har plass, får man heller løslate fanger som vil gi minst skadevirkninger for omgivelsene, sier Stabell.

(NTB)