— Regjeringen bør si at i de neste tre til fem årene er kampen mot narkotika det aller viktigste i norsk politikk. Jeg er overbevist om at man kan gjøre svært mye med én milliard friske kroner, hvis alle de pengene som allerede er i systemet blir utnyttet bedre, sier leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund til Aftenposten.

Han mener utradisjonelle metoder er nødvendig for å bekjempe narkobakmennene.

— Skal vi få gjort noe med innførsel og bakmenn, må vi kunne bruke rom- og telefonavlytting, bruke overskuddsinformasjon, provokasjon og infiltrasjon. Disse kriminelle miljøene er så kyniske at vi ikke kommer noen vei med tradisjonelle virkemidler, sier Johannessen.

Overfor misbrukerne mener han det er nødvendig med økt bruk av tvang i behandlingen. (NTB)