Telefonavlytting er et av politiets viktigste kort i kampen mot organisert kriminalitet.

Forslaget fra politiutvalget innebærer innkjøp av høyteknologisk utstyr til 18,5 millioner kroner, opprettelse av nye stillinger, samt at politiets ressurser for avlytting samles til ett sted, skriver Aftenposten.

— En sentral analyseenhet er viktig for å se forbindelseslinjer mellom ulike saker, sier Kripos-sjef Arne Huuse, som har vært med i utvalgets prosjektgruppe.

(NTB)