— Vi har gjennomgått materialet vi har fått fra Forsvaret, og bestemt oss for å se nærmere på to konkrete forhold, opplyser politiadvokat Kaare Songstad i Hordaland politidistrikt.

Han vil ikke kommentere nærmere hvilke type forhold det dreier seg om.

— Over helgen vil vi be om ytterligere dokumentasjon fra Forsvaret, sier Songstad.

Privatsjåfør til skoleball

Bergens Tidende har de siste dagene snakket med minst tre uavhengige kilder som bekrefter at admiral Karlsvik i sin tid som sjef ved Sjøkrigsskolen pleide å bruke tjenestebilen med sjåfør også til private oppdrag. Ved en anledning skal en av sjåførene ha kjørt Karlsviks datter både til og fra et skoleball. Andre ganger skal han ha rekvirert tjenestebil med sjåfør for å bli kjørt til og fra Ulriksbanen når han skulle på tur i fritiden. BTs kilder forteller også at «det ikke var uvanlig» å kjøre Karlsviks gjester hjem fra sammenkomster av privat karakter.

Bergens Tidende får opplyst at Karlsvik ikke var alene om å bruke tjenestebilen til private formål. Loggen over utførte kjøreoppdrag de siste årene skal være blant dokumentene som Forsvarsstaben har gransket.

Forsvarsstabens sjef, Arne Bård Dalhaug, har tidligere opplyst at det er klare regler for når tjenestebil kan brukes.

Punkter sløyfet

— Er bruken av tjenestebil blant punktene som vil bli politietterforsket?

— Jeg vil ikke gå konkret inn på hvilke forhold vi vil undersøke nærmere, gjentar politiadvokat Songstad.

Han vil heller ikke si noe om hvor mange punkter Forsvaret totalt ba politiet vurdere.

— Det eneste jeg vil si om det, er at vi på flere punkter ikke fant grunnlag for å iverksette etterforskning, sier Songstad.

Forsvarsstaben valgte tidligere i uken ikke å politianmelde Atle Karlsvik, men ba i stedet politiet foreta en vurdering av saken.

Anmeldelse vanligst

— Er ikke det en uvanlig fremgangsmåte?

— Det vanligste er selvsagt at vi går inn i saker med utgangspunkt i en anmeldelse. Det hender likevel at vi innleder etterforskning på eget initiativ etter at vi er bedt om å foreta en vurdering av saken, sier politiadvokat Kaare Songstad.

Forsvarsstaben orienterte tidligere i uken Økokrim i Oslo om sin interne gransking, men ble henvist videre til Hordaland politidistrikt fordi det er eventuelle straffbare forhold som er begått.

— Vi har truffet vår beslutning på selvstendig grunnlag, uten noen råd eller anbefaling fra Økokrim, sier Kaare Songstad.

Politiadvokaten vil ikke spekulere i hvor lang tid etterforskningen vil ta.

— I første omgang venter vi på mer dokumentasjon fra Forsvaret. Deretter vil Atle Karlsvik bli innkalt til avhør. Jeg regner med at dette vil skje allerede i kommende uke. Tidsperspektivet deretter er det umulig å si noe om nå, sier Kaare Songstad.

Karlsviks advokat, Dag Steinfeld, ble orientert om politiets beslutning i går.