Leder i Oslo Politiforening, Arne Jørgen Olafsen, vil ha et nytt organ som skal etterforske beskyldninger rettet mot politifolk, som å ha lekket opplysninger, ha for nære forbindelser, eller å ha bistått med kilde— og registeropplysninger.

— Politiet lever av publikums tillit. Det er viktig at samfunnet har et organ eller en etat som kan etterforske påstander om at ikke alt er som det skal i politiet, sier Olafsen til P4 Nyhetene.

Olafsen vil at det nye organet skal ha større fullmakter enn Politiets særskilte etterforskningsorgan for politisaker (SEFO) har. I dag må det være en svært alvorlig forbrytelse polititjenestemannen er mistenkt for, for at det skal kunne brukes avlytting eller spaning.

NTB