— Dette er en utvikling vi spesielt har sett de siste tre årene. Jeg kjenner personlig tjenestemenn som er blitt utsatt for denne type trusler og vold, sier politidirektør Ingelin Killengreen til Dagbladet, og understreker at dette er en utvikling som må tas på alvor.

Truslene fra kriminelle organisasjoner er blitt så alvorlige at politiets nye vitnebeskyttelsesprogram må tas i bruk for å trygge egne tjenestemenn mot kriminelle.

Det er mange metoder som benyttes for å skremme og pasifisere politifolk. Under flere razziaer er det funnet arkivmateriale med bilder og personopplysninger som viser at det foregår en omfattende kartlegging av politifolk og deres familier. Det er også benyttet sabotasje mot polititjenestemennenes kjøretøy. Flere har vært nødt til å få hemmelig adresse og telefonnummer som følge av truslene.

Politidirektoratet jobber nå med en rekke rutiner og tryggingstiltak som skal tilpasses de ulike trusselsakene.

-Vi kan ikke tillate at utryggheten blir så stor at folk unnlater å gjøre jobben sin. Dette er et problem for hele rettskjeden, sier assisterende politidirektør Odd Malme. (NTB)