Politiet satte i gang etterforskning etter at det er framsatt påstander om kjøp og salg av stemmer under valget i Drammen. Sentralt i saken står Arbeiderpartiets Yousuf Gilani. Påstandene går ut på at noen skal ha tibudt personer i rusmiljøet i byen penger for å stemme på Ap og Gilani.

Etter at den innledende etterforskningen er gjennomført, konkluderer politiet med at det har foregått valgfusk.

– Gjennom vitneavhør mener vi å ha fått bekreftet at det har forekommet valgfusk. Vi jobber nå ut ifra at dette faktisk har skjedd, og føler at vi begynner å få god oversikt over saken, sier politistasjonssjef Jan Erik Strøm ved Drammen politistasjon til Aftenposten.no.

Han har ingen formening om hvor stort omfanget har vært, og han understreker at ingen formelt er siktet eller mistenkt i saken.

Drammen Arbeiderparti har fredag innkalt til et møte hvor de skal diskutere hendelsene i kjølvannet av valget.

– Vi har behov for litt indremedisinering og snakke sammen om det som har skjedd og hva vi skal gjøre videre, sier leder i Drammen Arbeiderparti, Torgeir Micaelsen, til dt.no.

Han avkrefter imidlertid at møtet vil bli avgjørende for Gilanis fremtid i politikken, men sier at partiet vil avvente politiets etterforskning, før de vil avgjøre om det blir aktuelt å gjøre noen tiltak innad i partiet.

Politiet håper på å ha en avklaring av saken klar i løpet av neste uke, melder Aftenposten.no.