Dermed blir forhørsrettens avgjørelse neppe behandlet av lagmannsretten.

Under tirsdagens rettsmøte påkjærte politiet avgjørelsen og ba om oppsettende virkning, det vil si at de siktede må sitte i varetekt til lagmannsretten har behandlet kjæremålet. Dommeren gikk ikke med på dette, og dermed faller mye av grunnlaget for kjæremålet bort.

Den endelige avgjørelsen vil bli truffet av politiet i løpet av onsdagen, men etter det NTB har grunn til å tro, mener politiet at grunnlaget for varetektsfengsling ikke lenger er til stede. Følgelig vil det varslede kjæremålet bli trukket.

Argumentet om bevisforspillelse har ikke samme tyngde etter at forhørsretten slapp de tre fri. Når det gjelder selve saken, fant ikke dommeren skjellig grunn til mistanke.NTB