Den foreløpig konklusjonen er at politiet har gjort alt riktig, og utvalgsleder Olav Sønderland ønsker ikke å svare på om det er ting politiet kunne gjort annerledes.

— Jeg vil ikke gå inn på spørsmål som «hvis», «såfremt» og «i fall», det er ikke vår oppgave, sa Sønderland.

- Skal ikke lete etter syndebukker

Han understreket at utvalget skal finne «læringspunkter» med tanke på hvordan politiet kan takle en fremtidig krise.

— Vår oppgave er ikke å granske eller etterforske, og vi skal ikke lete etter syndebukker.

Mye av presentasjon og de påfølgende spørsmålene dreide seg om politiets ankomst til Utøya og om det er noe som kunne vært gjort for å komme fortere ut til øya og stanse Anders Behring Breivik. Sønderland mener politiet har handlet så raskt som det var mulig under omstendighetene.

— I en særlig intens aksjon er tiden til planlegging og refleksjon svært begrenset. Tiden er knapp. Det vil derfor være urimelig å legge til grunn den kunnskapen vi har i ettertid når vi evaluerer innsatsen på stedet, sier utvalgslederen.

— Politiet handlet så raskt som det var mulig. Jeg ser ingen grunn til å kommentere hypotesen om at politiet kunne spart 16 minutter, svarte han på direkte spørsmål fra pressen.

- Ingen vegret seg

Fungerende politidirektør Vidar Refvik åpnet fredagens presentasjon med å takke både frivillige og politifolk for innsatsen deres 22. juli. Sønderland fulgte opp med å si at de ikke har noe å kritisere politifolkene for.

— Evalueringsutvalget kan ikke se at noen av de aktuelle tjenestepersonene har vegret seg for å gå i aktiv innsats mot gjerningspersonen på Utøya, så snart de hadde faktisk og praktisk anledning til det.

Innspill fra distriktene

Den overfylte politibåten som fikk motorhavari, var også et sentralt tema fredag, og her kunne Sønderland strekke seg til å si at det var et «læringspunkt» for politiet å ikke ha så mange mennesker om bord i båten.

Samtidig påpekte han at lokale evalueringsutvalg og tilbakemeldingen fra politidistriktene og andre organer i politi har gitt flere innspill om forbedringspotensial.

— De har allerede pekt på flere læringspunkter som kan følges opp og ha læringsverdi både lokalt og nasjonalt.

Utvalget skal være ferdige med sitt arbeid i mars neste år, og Sønderland lovet å komme med flere oppdateringer underveis i arbeidet.