Mens det er anmeldt over 150 sex-kjøpssaker i Norge siden forbudet kom, er det ikke registrert en eneste slik sak med opphav utenfor landegrensene.

— Ingen nordmenn er hittil tatt for kjøp av sex fra voksne i utlandet, sier seniorrådgiver Jan Austad i politiavdelingen i Justisdepartementet (JD).

- Skuffende Samtidig opplyser Politidirektoratet at det er grunn til å tro at mange nordmenn debuterer som sexkjøpere nettopp i utlandet.

— Det er skuffende at politiet ikke klarer å håndheve sexkjøpsloven også for handlinger utenfor Norges grenser, sier Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsmann i KrF.

KrF gikk allerede tidlig på 2000-tallet inn for kriminalisering av sexkjøp. Partiet støttet helhjertet regjeringens forslag om å inkludere nordmenns kjøp av seksuelle tjenester i utlandet.

Nå mener Ropstad at politiet må markere seg.

— Politiet må vise at loven gjelder også om man er på reise i utlandet. På lang sikt holder det ikke bare med en lovbestemmelse. Hvis ingen blir straffet for å kjøpe sex utenlands, kan denne delen av loven fort bli glemt, advarer han.

At det internasjonale forbudet vil bli glemt uten at det håndheves, er Fafo-forsker May-Len Skilbrei helt enig i. Allerede i februar advarte hun norsk politi mot å ligge på latsiden, hvis poenget er å redusere sexmarkedet.

— Det å kunne straffe sexkjøp i utlandet, var nok mest ment som en symbolsk markering. Men hvis meningen er at loven skal virke individuelt forebyggende, må man selvsagt også håndheve den, sier Skilbrei.

— Aktuelt med tiltak Benedikte Høgseth er politiinspektør i Politidirektoratets seksjon for organisert kriminalitet, som har et spesielt ansvar for å følge opp håndhevingen av sexkjøpsforbudet. Høgseth sier hovedformålet med kriminaliseringen er at den skal ha en forebyggende effekt.

— Dette gjøres blant annet gjennom opplæring og informasjonskampanjer rettet mot nordmenn i utlandet. Men det er det andre departementer enn vårt som har drevet med, sier Høgseth.

— Men nordmenn som kjøper sex i utlandet risikerer altså per i dag ikke å bli tatt for det?

— Det tror jeg blir feil å si. Det er ikke sånn at man ikke kan regne med å bli tatt for det. Vi følger nøye med på trender og kriminalitetsutviklingen. Med bakgrunn i de erfaringene vi gjør med sexkjøpsforbudet i løpet av 2009, vil det kunne bli aktuelt å gjøre tiltak rettet mot nordmenn som kjøper seksuelle tjenester i utlandet, sier Høgseth.

Hun lister opp tre hovedinnfallsporter for å få straffet norske sexkunder som drar ut av landet:

  • Når etterforskning av sedelighetssaker i Norge avdekker at det også er kjøpt seksuelle tjenester i utlandet.
  • Samarbeid med andre lands politimyndigheter, blant annet Interpol, Europol og såkalte sambandsmenn i utlandet.
  • Overvåking av internettbaserte sex-annonser som er spesielt rettet mot nordmenn som skal reise til utlandet.
  • Vi har god oversikt over dette annonsemarkedet, og vil også kunne fange opp om det foregår slik annonsering, sier Høgseth.
LITEN RISIKO FOR Å BLI TATT: Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsmann i KrF, mener det er skuffende at politiet ikke klarer å håndheve sexkjøpsloven også for handlinger utenfor Norges grenser. Bildet er tatt i Pattaya, Thailand Arkivfoto: Marita Aarekol