Tirsdag leverte arbeidsgruppens leder, Grete Faremo, en rapport med forslag til forebyggende tiltak til justisminister Knut Storberget.

– Det er på høy tid at norske justismyndigheter tar steget ut i den virtuelle verden. Det er på høy tid at norsk politi starter systematisk patruljering på nettet, sier Faremo.

Synlig politi vil ha forebyggende virkning, tror arbeidsgruppen hun har ledet. De foreslår blant annet at det opprettes en egen virtuell politistasjon på internett, organisert som et eget politidistrikt.

Identifisering av ofre

Arbeidsgruppen mener også at det er viktig å opprioritere arbeidet med å identifisere barn på internett som blitt utsatt for seksuelle overgrep.

De foreslår blant annet en rapporteringsknapp, en så kalt «rød knapp» på alle norske chattesider. Ved å klikke på knappen kan man rapportere barnepornografi, uakseptabel nettoppførsel eller forsøk på kriminelle handlinger direkte til politiet.

Økt forskningen og økt satsing på internasjonalt samarbeid vil også være med å gjøre internett til et tryggere sted for barn, heter det i rapporten.

– Mange gode forslag

Politiembetsmennenes landsforening synes utvalget har gjort en god jobb og fremmet en rekke gode forslag.

– Nå forutsetter vi at dette følges opp med nødvendige økonomiske ressurser for å få gjennomført disse tiltakene, sier leder Curt A. Lier.

Spesielt synes Politiembetsmennenes landsforening myndighetene bør prioritere oppbygging av en virtuell politistasjon, økt innsats for å identifisere ofre, et tipsmottak, aktiv og systematisk forebygging i skolen og innføring av varslingsknapp.

Grethe Faremo som har ledet utvalget som har vurdert tiltak forå bedre sikkerheten for barn som surfer på nett, overleverte tirsdag utvalgets rapport til justisminister Knut Storberget under en seanse på Bestum skole i Oslo.Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX
Bendiksby, Terje