Det opplyser Justis— og beredskapsdepartementet onsdag kveld.

— Politidirektoratet har bedt om en forlengelse av den midlertidige bevæpningen av uniformert innsatspersonell. Regjeringen har vurdert dette. Justis- og beredskapsministeren har samtykket til å forlenge bevæpningen inntil 15. februar 2015, sier statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp).

Trusselvurdering

Bevæpningen kom som følge av trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste og Felles kontraterrorsenter 31. oktober, der blant annet politipersonell er angitt som en aktuell målgruppe for en terrorhandling.

— Politidirektoratet vurderer fremdeles denne trusselen mot polititjenestepersoner som så alvorlig at de ikke anser den ordinære bevæpningspraksisen som tilstrekkelig, heter det i en melding fra Justisdepartementet.

Uniformert politi

Bevæpningstillatelsen gjelder uniformert innsatspersonell i tre kategorier: IP1 (beredskapstroppen), IP3 (politidistriktenes utrykningsenheter) og IP4 (øvrig innsatspersonell med årlig trening og godkjenningsprøve for tjenestevåpen).

I en fersk undersøkelse sier 55 prosent av nei til permanent bevæpning av politiet. Samtidig var 38 prosent for dette, ifølge undersøkelsen som Norstat utførte for NRK.

Arbeiderpartiet har gjort det klart at de vil stemme for et representasjonsforslag fra Venstre, og dermed er det flertall på Stortinget mot generell bevæpning.