Etter en grundig spørreundersøkelse blant egne medlemmer, sammenligninger med andre land og uttalelser fra eksperter har hovedstyret i Politiets Fellesforbund (PF) valgt å stille seg bak de 60 prosent av medlemmene som ikke vil at skytevåpen skal bli standard. Debatten i styret onsdag endte med at 9 stemte for at vi fortsatt skal ha ubevæpnet politi, mens to stemte mot.

— Selv om flertallet i styret sier nei til generell bevæpning skjer det på en del premisser som faktisk må følges opp, sier leder Arne Johannesen i PF og nevner flere betingelser som er nevnt i rapporten.

— Det som absolutt flest etterspør er bedre bemanning slik at de raskere kan få bistand når det er behov for det. Det er også for store forskjeller rundt om i Norge når det gjelder praksisen med fremskutt lagring av skytevåpen i politibilene, fortsetter forbundslederen.

Forbundet krever nasjonale regler som alle må følge slik at det ikke bare er politimesteren som kan beordre bevæpning i kritiske tilfeller, men også tjenestemenn på lavere nivå.

Justisminister Knut Storberget var til stede under presentasjonen av rapporten og ga politiforbundet honnør for et solid arbeid.

— Det er ikke ofte vi får slike rapporter fra et fagforbund så dette skal vi virkelig lese og gi tilbakemelding på, sa Storberget.