Bistandsadvokatene fikk onsdag innsyn i deler av materialet fra terroretterforskningen. Sikkerhetstiltakene var svært strenge. Bistandsadvokatene måtte skrive under på en taushetserklæring. De fikk dessuten pålegg om at passord og CD-plater som inneholder kopi av saksdokumenter ikke måtte oppbevares sammen, at dokumentene skulle være nedlåst, og at dokumentene aldri måtte leses på en datamaskin med internettilkobling.

Men dagen før mottok de over 130 bistandsadvokatene en av rapportene på e-post. Politiets hensikt var å dele ut en rapport som skulle brukes som et eksempel på hvordan advokatene skulle finne fram i etterforskningsmaterialet som skulle utleveres på CD-plater onsdag, skriver Aftenposten.

— Beskyttelsesverdig informasjon skal ikke sendes på e-post, og må som et minimum være kryptert. Dette er ikke forenlig med god sikkerhet, og slik sett kritikkverdig. Dette er informasjon som er lesbar for utenforstående tredjeparter, e-postselskapene, og blir liggende på en rekke servere, sier avdelingsdirektør Leif T. Aanonsen i Datatilsynet.

- Sensitiv rapport

Ifølge Aftenposten ble samme rapport mandag sendt fra politiet til innsatsleder Håvard Gåsbakk i Nordre Buskerud politidistrikt på e-post. Ifølge politiet var rapporten i utgangspunktet så sensitiv at den kunne skade etterforskningen dersom innholdet ble kjent.

Pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt vil ikke svare på om rapporten ble sendt fra Gåsbakk til bistandsadvokatene ved en feil. Hun bekrefter at bistandsadvokatene mottok en e-post med instruksjoner og veiledning om hvordan de skal bruke dokumentene. Hun forklarer også at advokatene har fått utlevert en CD-plate som inneholder en fil med dokumenter. Denne CD-platen har advokatene først fått etter å ha legitimert seg og skrevet under på en taushetserklæring, ifølge Grøndal.

Gjengitt i aviser

Gåsbakks rapport er delvis gjengitt i Dagbladet og Aftenposten. Avisene skriver at den omhandler politiets aksjon på Utøya. Rapporten gir beskrivelser av hva politiet foretok seg på Utøya i forbindelse med pågripelsen av Breivik.

«Siktede fulgte våre ordre og la seg på bakken og ble påsatt håndjern. Han sa da at han så på oss som brødre og at han ikke var ute etter politiet. Han sa videre at dette var et statskupp og målet var å ramme Arbeiderpartiet som islamifiserte Norge», heter det i rapporten.

Etter pågripelsen ble Breivik fraktet iført håndjern til det hvite resepsjonshuset på Utøya der han satt i flere timer mens politiet undersøkte om det kunne være flere gjerningspersoner. Det første avhøret av Breivik ble foretatt inne i huset, opplyser Oslo-politiet til Dagbladet.

Verken Gåsbakk eller noen andre i Nordre Buskerud politidistrikt ønsker å kommentere rapporten overfor Aftenposten. De henviser til etterforskningsledelsen i Oslo, som heller ikke vil kommentere saken.