Redningsmannskap fra forskjellige distrikter fikk ikke til å kommunisere på samme kanal under terrorangrepet på Utøya 22. juli. Loggene viser at det ble sendt 15.000 meldinger mellom politi, brann— og helsevesen i Oslo sentrum og rundt Utøya.

Problemet var at Nordre Buskerud politidistrikt ikke er blant de seks politidistriktene som til nå har forsøkt nødnett som en prøveordning, og derfor ikke har tilgang til nettet. Nordre Buskerud politidistrikt måtte derfor benytte seg av det analoge systemet, som ikke er avlyttingssikkert. Det endte med at politiet måtte ty til ukryptert nett, mobiltelefon, e-post og faks for å kommunisere både med hverandre og helsepersonellet.

— Det upraktiske med det er jo at de som kommer og bistår oss fra nabodistriktene, og som har nødnettet fra før, ikke kan kommunisere direkte inn til vår sentral, sier politioverbetjent Kaare Tiller i Nordre Buskerud politidistrikt til NRK.

Leder av ambulansepersonellets yrkesorganisasjon Fredrik Westmark har snakket med frustrert ambulansepersonell etter terrorangrepene.

— Situasjonen var jo at man hadde ambulansetjenester som kom inn med nødnett i et område som ikke hadde dekning, fordi det området ikke er utbygd for det nye nødnettet, sier Westmark. Det ble i mai i år bestemt at nødnettet skal bygges videre ut, men utbyggingen skjedde altså ikke før katastrofen rammet.