Undersøkelsen viser at 9 av 10 mener det bør satses mer på bekjempelse av kriminalitet, og 7 av 10 mener det ikke bevilges nok penger til dette. Like mange mener at kriminalitet en alvorlig trussel mot velferdssamfunnet, ifølge undersøkelsen som MMI har gjort for Politiets Fellesforbund.

-Dette handler om trygghet i hverdagen, derfor bør det være en utfordring for alle partier. Jeg synes kriminalpolitikken har vært bortimot fraværende i valgkampen så langt, sier leder i Politiets Fellesforbund Arne Johannessen, til NTB.

-Men et helt folkemøte på NRK var jo viet kriminalpolitikk?

-Ja, men det er ikke nok. Sammenlignet med tidligere valgkamper har kriminaliteten vært lite i fokus.

-Store forskjeller Johannessen mener fraværet skyldes at Fremskrittspartiet, som prioriterer kriminalpolitikken høyt, nå har havnet i skyggen av velferds-, skole— og skattedebatter. Men han understreker at Politiets Fellesforbund ikke vil ta stilling til hvilke partier velgerne bør stemme på.

-Men vi har undersøkt partienes programmer, og mener det er langt større forskjeller mellom partienes standpunkter enn det mange er klar over, sier han.

-Men er nå resultatene fra denne undersøkelsen så sikre? Vil folk prioritere kriminalitetsbekjempelse like høyt hvis de må sette den opp mot andre politiske utfordringer, som helse og utdanning?

-Ja, vi har sett flere undersøkelser som viser at folk er opptatt av dette. Blant annet ser vi jo at foreldre frykter at barna deres skal bli utsatt for narkotikamisbruk, trafikkulykker og vold. Dette er også et moment i kriminalpolitikken, sier Johannessen.

Liten interesse i 1997 I valgkampen i 1997 kom kriminalpolitikken langt ned på listen over de temaene som velgerne prioriterte som viktige.

I boka "Velgere på 90-tallet", skrevet av kjente valgforskere som Bernt Aardal og Henry Valen med flere, havner kriminalpolitikken på 15. plass på listen over de sakene som velgerne syntes var viktigst i 1997.