Det norske våpenfirmaet Safety and Security, som tapte kontrakten, mener politiet har brutt konkurransereglene for offentlig innkjøp. Firmaet mener leverandørene ikke er likebehandlet, og i tillegg har politiet avlyst deler av konkurransen uten saklig grunn, mener firmaet.

Den nye kontrakten som politiet har inngått om kjøp av våpen fra et annet firma, har en verdi på rundt 50 millioner kroner.

Politiet vil ifølge NRK ikke kommentere saken så lenge den verserer i rettsapparatet.