Mannen truet med å skade familien sin med kniv, dersom de ikke fikk oppholdstillatelse i Norge.

Mor og barn blir tatt hånd om av barnevernet, mens mannen sannsynligvis blir sittende i varetekt til familien blir sendt ut av landet innen den 24. september, opplyser førstebetjent Birger Sandvik ved Inderøy lensmannskontor til NRK.

Den kosovoalbanske familien, som har fått avslått sin søknad om oppholdstillatelse i Norge, hadde oppholdt seg i bedehuset siden lørdag for en uke siden.

Beredskapstropp fra Oslo

Fredag kveld ankom en beredskapstropp på ti mann fra Oslo politidistrikt. Ved 21.30-tiden startet en forhandler fra beredskapstroppen samtaler med familiefaren i huset. Samtalene foregikk gjennom veggen og via telefon.

Den kosovoalbanske mannen skal underveis i forhandlingene ha kommet med en rekke krav, og noen av dem skal ha blitt innfridd. Det gjaldt blant annet krav om at barna måtte få legetilsyn. Mannen ba dessuten om å få dokumentert at han ikke ville bli sendt ut av landet allerede lørdag.

— Det var uproblematisk for oss å innfri dette kravene, siden familien uansett ikke må ut før 24. september, sier Sandvik til NTB.

Psykisk ustabil

Bevæpnet politi gikk inn i huset ved 8-tiden fredag morgen, etter at de hadde omringet stedet ved 2-tiden samme natt. Politiet måtte hele tiden vurdere familiefarens sinnstilstand. Deres oppfatning var at mannen var i psykisk ubalanse. Før de gikk til pågripelse, måtte politiet derfor være helt sikre på at han ikke kunne skade familien sin.

— For oss går hensynet til ungene foran alt, sa førstebetjent Birger Sandvik ved Inderøy lensmannskontor til NTB før situasjonen ble løst ved 4-tiden lørdag morgen. Pågripelsen skal ha skjedd uten dramatikk.

Politiet ble først kontaktet etter at det natt til fredag skal ha kommet til konfrontasjon mellom familien og bedehusstyret. Personer fra bedehusstyret og legevakten var da i bedehuset, og skal ha følt seg truet.